buynow-devices[1]
Chrome OS je postaven na Linuxovém jádře apředstavuje nový přístup k použití počítače. Jeho hlavnídominantou je svázání s Google účtem, což přinášísnadnější synchronizaci dat s online úložištěm. Systémje zatím určen pouze pro specifická zařízení tzv.Chromebooky. Chromebooky jsou ultrapřenosnépočítače optimalizované pro použití webu.

Chrome OS přináší absolutní jednoduchost abezpečnost a také nezávislost na zařízení, protoževšechna data jsou bezpečně zálohována v cloudu asvázána s vašim účtem. Pokud dojde ke ztrátě zařízení,není problém ho nahradit a pokračovat v tam, kde jstepřestali.

Oficiální web Chromebook

ZPĚT NA SLOVNÍK POJMŮ